Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

Stor uppdatering av hemsidan (antagningsstatistiken)

Synpunkter, kommentarer, förslag, feedback, et cetera.

02 jul 2016, 08:36

Sajten använder nu en ny teknik för laddning av statistik
 • Sidor behöver inte längre laddas om för att den senaste statistiken ska visas.
 • Sidor kan förhoppningsvis även laddas snabbare.
 • Det är samtidigt enklare för mig att uppdatera statistiken.

Generella synliga förändringar
 • Statistiktabellernas utseende har fräschats upp och mobilanpassats.
 • Diagram med summor (t.ex. för hela Sverige) har dem nu placerade överst.
 • Diagrampunkters informationsrutor har gjorts lite mer lättlästa (seriens namn visas på en övre rad medan x- och y-informationen visas på en nedre rad), informationsrutorna för staplade diagrampunkter visar nu både den enskilda seriens värde och den staplade summan för punkten, och informationsrutorna fungerar nu som de ska för diagram med flera parallella axlar (t.ex. en y-axel på vardera sida om diagrammet).

Läkarprogram i Sverige
 • Ranking-tabellerna har ersatts med diagram.
 • Diagrammet "examina" innehåller nu endast antal examina.
 • Diagrammet för könsfördelningar visar nu absoluta tal istället för relativa andelar.
 • Diagrammet för åldersfördelningar innehåller inte längre könsfördelning.
 • Diagrammet för utländsk bakgrund innehåller inte längre en linjär trendlinje (den var överflödig).

Läkarprogram i utlandet
 • Läkarstudier i utlandet: ett nytt diagram över enskilda lärosäten har lagts till.
 • Läkarprogram i Europa: de länder som sedan tidigare saknar egna stycken har fått ett eget diagram, istället för de tidigare tabellerna.

Antagning i Sverige
 • Diagrammet som sammanställde alla de olika kvoternas storlekar sammanfattar nu alternativa urval respektive gymnasiebetyg som en linje vardera, istället för att varje enskild kvot har en egen linje.
 • Diagrammet över gymnasiekullarnas utveckling har nu två y-axlar, för att befolkningsserierna ska kunna visa heltal istället för att divideras med 100.
 • Antagningskvoterna har fått egna, specialiserade sidor:
  • Gymnasiebetyg-sidan utgör en sammanslagning av det stycket respektive den gamla sidan för konvertering av utländska betyg. Den nya sidan innehåller den nya möjligheten för sidans besökare att själva skapa egna konverteringsdiagram.
  • BII-kvoten och BG-kvoten har nu separerats. BG-kvoten återfinns nu på sidan för tidigare antagningskvoter.
 • PIL-styckets statistik presenteras nu lite annorlunda, med omväxlande diagram och tabeller.
 • Antagningstabellerna har utökats med statistik över andelarna som antogs med gränsvärdet från reservintaget.
 • Tabellförklaringarna ligger nu i direkt anslutning till tabellerna (för det mesta, inte alltid).
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4635cron