Sida 1 av 1

Studie: läkarna har allt mindre stöd och inflytande

InläggPostat: 30 nov 2011, 17:09
av Nils
En studie har jämfört två enkätundersökningar, gjorda år 1992 och 2010 med samma frågor i båda. Enkäterna gällde läkares arbetsvillkor i Sverige.

Jämförelsen av studierna fann att:
 • Andelen läkare med högre verksamhetsansvar sjönk från 19% till 4%.
 • Andelen läkare med något verksamhetsansvar sjönk från 76% till 31%.
 • Andelen läkare vars chefer upplevs "helt och fullt" ha kompetens inom ämnesområdet sjönk från 70% till 49%.
 • Andelen läkare som upplevde sig ha tillräckligt inflytande på avdelningens beslut sjönk från 28% till 18%.
 • Andelen läkare som upplever sig kunna prata med sin närmsta chef om svårigheter i arbetet sjönk från 70% till 40%.
 • Andelen läkare som upplever sig få "det stöd och den uppmuntran de behöver" från deras närmaste ledning sjönk från 52% till 32%.
 • Antalet arbetsuppgifter upplevs i dag ha större negativt inflytande på "möjligheten att arbeta effektivt".
 • Andelen läkare som "använder sin högsta kompetens hela arbetstiden" sjönk från 24% till 8%.
 • Läkarna upplever även mindre krav på att "hänga med i kunskapsutvecklingen".
 • Idag lägger 19% av läkarna ingen tid på fortbildning, en fördubbling från 10% år 1992.
 • Andelen som ägnar sig åt forskning i någon utsträckning har fallit från 45% till 29%.
 • Arbetstiden har minskat; år 1992 arbetade fler läkare på övertid, idag arbetar fler på deltid.
 • Andelen läkare som upplever sig vara "så trött[a] efter arbetet att [de] har svårt att ta [sig] för något, t.ex. att motionera, utöva någon hobby, träffa vänner och bekanta" ökade från 10% till 18%.
Författarna avslutar artikeln med en pessimistisk fråga:
Ser vi en profession i fritt fall?


För utförligare läsning, se:
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17412

Re: Studie: läkarna har allt mindre stöd och inflytande

InläggPostat: 30 nov 2011, 19:55
av wiicky
Detta känns ju allt annat än positivt. Jag tror man måste ställa sig frågan: vad är orsaken? Har läkarna fått andra arbetsuppgifter under den här tiden som kan påverka? Sammansättning av team runt patienten etc..

Re: Studie: läkarna har allt mindre stöd och inflytande

InläggPostat: 30 nov 2011, 20:16
av Nils
En bidragande orsak kan vara den ekonomiska krisen på 90-talet. För att spara in pengar slutade man i stor omfattning med att använda läkarsekreterare och deras uppgifter gick då till övrig vårdpersonal.

En annan grundorsak skulle kunna vara brister i förståelse för sjukvården hos personer som styr över den. Sjukvårdens (om)organisation är någonting som studiens författare verkar anse bidrar till problemen.

Re: Studie: läkarna har allt mindre stöd och inflytande

InläggPostat: 01 dec 2011, 18:06
av Nils
Att läkare blir chefer i mindre utsträckning är också dubbelt synd eftersom chefer som är läkare verkar fungera bättre än chefer som kommer helt utifrån (både yrkesmässigt och arbetsplatsmässigt):

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16656

http://www.sjukhuslakaren.se/2011/09/19/de-basta-sjukhusen-i-usa-leds-av-lakare/