Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

Projekt: sammanställning av gymnasiekemin

Synpunkter, kommentarer, förslag, feedback, et cetera.

03 jan 2013, 16:58

Gymnasiekemin är den förkunskap som är viktigast att ha i färskt minne inför läkarprogrammet:


Sedan några år tillbaka har jag haft planer på att skriva en sammanställning, och skapa frågelistor i ämnet till sidan Studiematerial för läkarstudenter, men jag har tyvärr inte haft tid över för det åtagandet.

Ibland får man helt enkelt acceptera att "I can't do this all on my own, I'm no superman". Min tanke är därför att vi tillsammans skulle kunna hjälpas åt med att förverkliga denna idé.

Det jag föreslår är att:

 • Jag organiserar arbetet och sammanställer pdf-filen utifrån de bidrag som lämnas.

 • De som bidrar till arbetet omnämns i en credits-lista på framsidan, med riktiga namn eller / och användarnamn (man får själv välja). Viss ytterligare information, till exempel lärosäte, kan också nämnas om man så vill. Credits kan även ges i direkt anslutning till bidraget i texten.

   Även små bidrag räknas!

   (obs! inga direkta kopior av text från andra källor)
 • Registrerade medlemmar som lämnar egna bidrag kan även få medlemskap i gruppen "Guldmedlemmar" (för detta krävs dock mer än enstaka detaljbidrag).
  http://läkarstudent.se/forum/viewtopic.php?t=2672

 • När sammanställningen är färdig skapar jag frågelistor utifrån materialet, för att ytterligare underlätta inlärning och repetition av gymnasiekemin.
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4630

03 jan 2013, 17:37

För att kunna dela upp projektet i olika arbetsdelar behövs en överblick.
Den första uppgiften blir därför att hitta dessa fakta:

 • Vad ingår i kursen Kemi A? (innehållsförteckning, kursplan?)

 • Vad ingår i kursen Kemi B? (innehållsförteckning, kursplan?)

 • Vad förväntas nya läkarstudenter kunna särskilt väl?
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4630

03 jan 2013, 19:47

Vad ingår i kursen Kemi B?
1-Jämvikt (Produkter och reaktanter),
2-Endo och exoterm ( åt vilket håll riktas en reaktion och varför )
3-Reaktions hastighet
4-Organisk kemi ( Alkan, Alken, Alkyner, Alkohol, Estrar, Arener, Karboxylsyror osv.)
5-Läsa samt rita Alkan, Alken, Alkyner, Alkohol, Estrar, Arener, Karboxylsyror figur
6-PH värde
7-Biokemi (De biokemiska processerna replikation, transkription och translation. Huvuddragen i människans ämnesomsättning på molekylär nivå. Proteiners struktur och funktion, med speciellt fokus på enzymer)
8- Analytisk kemi såsom masspektrometri och spektrofotometri.
Mustafa Al-Attar
Mustafa Al-Attar
Användarvisningsbild
Mustafa Al-Attar
Läkarstudent
Linköping
Inlägg: 407

03 jan 2013, 20:03

Vad förväntas nya läkarstudenter kunna särskilt väl?


kemiska begrepp inför läkarprogrammet
1. Substansmängd
2. Mol
3. Koncentration
4. Molar
5. Molmassa
6. Atommassa
7. Entalpi
8. Entropi
9. Gibbs fria energi.
Lära sig kemiska strukturen hos följande molekyler i allmänhet.
1. Lipider
2. Kolhydrater
3. Aminosyror
4. Proteiner
5. Kvävebaser
6. Nukleotider
7. DNA och RNA
Man bör också kunna de viktiga kemiska bindningar mellan molekyler såsom
1. Jonbindining
2. Kovalent bindning
3. van der Waals krafter
4. Vätebindning
5. Hydrofob interaktion
En läkarstudent ska också kunna följande begrepp med avsikt att förstå kemiska bindningar!
1. Elektronegativitet
2. Polaritet
3. Polära molekyler
4. Opolära molekyler
En viktig grej som man skall kunna är
1. Oxidation
2. Reduktion
3. Oxidationstal
Mustafa Al-Attar
Mustafa Al-Attar
Användarvisningsbild
Mustafa Al-Attar
Läkarstudent
Linköping
Inlägg: 407

04 jan 2013, 00:30

Här kan du som har bidragit med någonting, litet eller stort, ange vilken information som du vill ha omnämnd i sammanställningens lista över de medverkande.

Exempel på information som du kan välja att inkludera är ditt riktiga namn, ditt användarnamn på forumet, ditt lärosäte samt eventuella relevanta titlar eller yrkesbenämningar.

Listan så här långt:
Freja Renhammar, Uddevalla Gymnasieskola
Mustafa Al-Attar, Linköpings Universitet
"antonfsvensson"
"mamma doktor"
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4630

04 jan 2013, 01:18

I detta inlägg sammanställs återstående och avklarade uppgifter.

Ifall du vill ta dig an någon av delpunkterna nedanför, starta en ny tråd med samma namn (t.ex. "Substansmängd") i denna kategori eller skriv ett svar i tråden ifall den redan finns.

Ifall du upptäcker att någonting verkar saknas i dessa listor, starta en ny tråd med lämpligt namn.


Återstående uppgifter
 • Grundämnen
  • Periodiska systemet
  • Atomernas släktskap
 • Kemiska begrepp
  • Substansmängd
  • Koncentration
  • Mol
  • Molar
  • Molmassa
  • Kemiska beräkningar (utifrån dessa storheter)
  • Atommassa
 • Kemiska reaktioner
  • Entalpi
  • Entropi
  • Gibbs fria energi
  • Oxidation
  • Reduktion
  • Oxidationstal
  • Exoterm reaktion
  • Endoterm reaktion
  • Reaktionshastighet
  • Kemisk jämvikt
   • Reaktanter
   • Produkter
 • Lösningar
  • pH
  • Buffertar
 • Kemiska bindningar
  • Elektronegativitet
  • Polaritet
  • Polära molekyler
  • Opolära molekyler
  • Jonbindining
  • Kovalent bindning
  • Intramolekylär bindning
  • Komplex
  • Metallbindning
  • Vätebindning
  • van der Waals krafter
  • Hydrofob interaktion
 • Organisk kemi: läsa, rita
  • Alkaner
  • Alkener
  • Alkyner
  • Alkoholer
  • Estrar
  • Arener
  • Karboxylsyror
 • Allmän kemisk struktur hos vissa typer av molekyler
  • Lipider
  • Kolhydrater
  • Aminosyror
  • Proteiner
  • Kvävebaser
  • Nukleotider
  • DNA och RNA
 • Biokemi
  • Proteiners struktur och funktion
  • Enzymers struktur och funktion
  • Huvuddragen i ämnesomsättningen (molekylär nivå)
  • Replikation
  • Transkription
  • Translation
 • Cellulär respiration
  • Glykolys
  • Länkreaktionen
  • Citronsyracykeln (Krebs)
 • Analytisk kemi
  • Masspektrometri
  • Spektrofotometri
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4630

04 jan 2013, 01:22

Tack så mycket!

Såg du möjligtvis någonting om Kemi A också?
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4630

04 jan 2013, 06:58

Jag har inte kollat än, anledningen till detta är, jag har läst kemi A men jag kommer inte ihåg allt, ska försöka hitta lite på nätet )
Mustafa Al-Attar
Användarvisningsbild
Mustafa Al-Attar
Läkarstudent
Linköping
Inlägg: 407

04 jan 2013, 14:49

Namn: Mustafa Al-Attar
Drömyrket: Neurokirurgen
Lärosäte: Linköpings universitet
Mustafa Al-Attar
Användarvisningsbild
Mustafa Al-Attar
Läkarstudent
Linköping
Inlägg: 407

04 jan 2013, 14:56

Alkoholer
Egenskaper

De mindre alkoholerna är oftast lättlösliga i vatten då OH-gruppen kan vätebinda till och från vattenmolekyler. Ju längre kolkedjan är, ju mindre vattenlöslig är alkoholen. Fler OH-grupper gör alkoholen mer vattenlöslig.

Aldehyder
Egenskaper

Aldehyder är ganska vattenlösliga. De kan ta emot vätebindningar från vattenmolekyler. En aldehyd har alltid sin funktionella grupp på ett kol på en kant, just eftersom tre av fyra bindningar tas upp av syret och vätet.

Karboxylsyror
Tar man och oxiderar en alkohol eller en aldehyd så får man fram en karboxylsyra.Karboxylsyror är svaga syror, och löser sig oftast bra i vatten.

Etrar
Om man låter två alkoholer reagera i värme och i närvaro av svavelsyra bildas en eter.
Etrar Egenskaper
Etrar är mindre reaktiva än exempelvis alkoholer. De är som oftast svårlösliga i vatten.

Estrar
Om man låter en karboxylsyra och en alkohol reagera i värme och i närvaro av svavelsyra bildas en ester.
Estrar Egenskaper
Estrar är mer polära än etrar, men mindre polära än alkohol. Det går relativt lätt att lösa mindre estrar i vatten, och estrar har generellt specifika lukter som vi kan känna.
Mustafa Al-Attar
Mustafa Al-Attar
Användarvisningsbild
Mustafa Al-Attar
Läkarstudent
Linköping
Inlägg: 407cron