Sida 1 av 2

Ny sida: "Jämförelser av länder"

InläggPostat: 14 nov 2012, 06:20
av Nils
En ny sida, "Jämförelser av länder", har lagts till under menyrubriken "Efter läkarexamen".

Det huvudsakliga syftet med denna sida är att göra det enklare för (blivande) läkare att få en god uppfattning om olika länder och deras sjukvård inför beslut om framtida yrkesliv, oavsett om man vill arbeta där man känner att man skulle trivas bäst, där man skulle tjäna mest eller där man kan hjälpa flest.

Ett annat syfte med sidan är även att den skall vara allmänbildande och hjälpa till med att råda bot på okunskap och "felkunskap" om sjukvårdens tillstånd i olika länder.

I skrivande stund finns endast ett interaktivt diagram på sidan men det finns stora planer för sidans framtid. Det diagram som inkluderas redan från början gäller antalet läkare per 1.000 invånare och bygger på statistik från OECD. Med tanke på den pågående debatten om den förmodade svenska läkarbristen bör detta diagram inte vara alldeles irrelevant.

Re: Ny sida: "Jämförelser av länder"

InläggPostat: 15 nov 2012, 03:21
av Nils
Ett ytterligare interaktivt diagram har lagts till: antalet sjukhussängar per 1.000 invånare.

Länkar till rapportering om tillståndet för europeisk vård av papperslösa har också lagts till.

Re: Ny sida: "Jämförelser av länder"

InläggPostat: 15 nov 2012, 08:42
av harrybro
Då går saker och ting snabbt som på räls.

Re: Ny sida: "Jämförelser av länder"

InläggPostat: 18 nov 2012, 17:31
av Nils
De två tidigare diagrammen har uppdaterats och utökats; antalet sjukhussängar redovisas nu tillbaka till 1980 och läkartätheten redovisas ända från 1960 (för Sveriges del börjar kurvan dock först 1970).

Dessutom har två nya diagram lagts till, ett för sjukskötersketätheten och ett för antalet sängar inom psykiatrin.

Re: Ny sida: "Jämförelser av länder"

InläggPostat: 18 nov 2012, 17:37
av empezar
Kan du lägga till snittlöner och eventuellt även löner för de populäraste specialiteterna? Det senare kanske blir för mycket arbete.

Re: Ny sida: "Jämförelser av länder"

InläggPostat: 18 nov 2012, 17:52
av Nils
Jag har tänkt utöka sidan med löne- och skatteinformation längre fram, efter jag är klar med det "mjukare" materialet.

Mitt lönematerial består dock hittills bara av enskilda länkar till bitar av lönestatistik; för att skapa ordentliga diagram skulle jag behöva tabeller... har du möjligtvis något tips?

Re: Ny sida: "Jämförelser av länder"

InläggPostat: 19 nov 2012, 15:28
av Nils
Ännu en uppdatering, med mycket mer OECD-statistik:
* sjukvårdens kostnader som andel av BNP (offentlig, privat, total)
* folkhälsoaspekter

Med denna uppdatering är jag så gott som klar med OECD-statistiken (enstaka saker kan tillkomma senare).

Re: Ny sida: "Jämförelser av länder"

InläggPostat: 19 nov 2012, 21:43
av empezar
Riktigt bra sida.

Re: Ny sida: "Jämförelser av länder"

InläggPostat: 20 nov 2012, 02:07
av Nils
Tackar!

Re: Ny sida: "Jämförelser av länder"

InläggPostat: 02 dec 2012, 04:59
av Nils
En ny uppdatering har gjorts av sidan, med flera nya stycken gällande specifika länder ur ett arbetsperspektiv (arbetsmarknad, arbetsvillkor, löner, skatter, annat). Det är dock bara stycket om USA som är någorlunda färdigt i skrivande stund, främst eftersom det var relativt lite arbete som krävdes där. Stycket om Sverige kommer att bli det klart största men det är väldigt mycket arbete och utredande som krävs där.

Alla synpunkter och tips om länkar och annat innehåll är givetvis välkomna.
:)