Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

Papperslösa kan få rätt till subventionerad vård

Frågor, svar, nyheter, artiklar, föredrag, et cetera om sjukvårdens organisation och politik.

30 jan 2010, 16:55

Regeringen har tillsatt en utredning med syftet att "anpassa den svenska lagstiftningen till internationella åtaganden" i avseendet "en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård". Utredningen skall slutföras senast den 31 maj 2011.

Sverige har tidigare fått hård kritik för den starka restriktiviteten som innebar att Sverige inte levde upp till ett antal konventioner och deklarationer om rätten till hälsa. Socialminister Göran Hägglund (kristdemokraterna) har intagit en medhållande inställning till kritiken medan migrationsminister Tobias Billström (moderaterna) har motsatt sig utökade rättigheter för papperslösa eftersom det, enligt honom, "skulle kunna undergräva det svenska asylsystemet". Nu verkar det således som att kristdemokraternas linje har vunnit i regeringens diskussioner.

I dagsläget har asylsökande och papperslösa barn under 18 år full rätt till subventionerad vård. Vuxna asylsökande har endast rätt till subventionerad akutvård eller vård som inte kan vänta och vuxna papperslösa har endast rätt till icke-subventionerad akutvård. Ett antal landsting har emellertid valt att vara lite mer generösa.


Källor för utförligare läsning:
http://www.lakartidningen.se/07engine.p ... leId=13670
http://www.regeringen.se/sb/d/12635/a/138667
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4635

07 apr 2012, 21:25

Från den 1 januari (2012) har asylsökande och papperslösa i Landstinget Sörmland tillgång till sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel på samma villkor som svenska medborgare och personer med svenskt uppehållstillstånd.

I januari år 2010 tillsatte regeringen en utredning gällande vård för papperslösa (vilkas antal tros uppgå till cirka 35.000) och i maj år 2011 presenterades dess slutbetänkande, SOU 2011:48.
SOU 2011:48 skrev:Fullständig hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) åt asylsökande och papperslösa personer
Utredningen anser bland annat att:
"den svenska lagstiftningen rörande hälso- och sjukvård åt asylsökande och papperslösa personer inte fullt ut lever upp till de internationella åtaganden om rätt till bästa möjliga hälsa för alla som följer av de internationella konventioner och andra överenskommelser som Sverige ratificerat"
"den nuvarande hanteringen inom den svenska hälso- och sjukvården, när det gäller hälso- och sjukvård åt asylsökande och papperslösa personer, inte heller fullt ut lever upp till vad som är föreskrivet i den nationella lagstiftningen om kommunal verksamhet"

Nu, ett år senare, har dock utredningens förslag ännu inte gått ut på remiss.

Företrädare för sex av de åtta politiska partierna i Landstinget Sörmlands landstingsfullmäktige har därför gjort ett gemensamt uttalande i Svenska Dagbladet, riktat till statsminister Fredrik Reinfeldt, där de menar att det är "dags att lagstifta om vård till papperslösa".

Förutom SOU 2011:48 hänvisar de även till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ("General Comment No. 14 och 20") och Sveriges ratifikation av densamma, kritik från FN och humanitära organisationer, de förhållanden som papperslösa flyktingar i Sverige lever under samt lagkrav om att "den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården".

Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna skrev:
Vi kräver att regeringen agerar snabbt för att få till stånd en ändring av gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning, så att alla papperslösa flyktingar får samma rätt till vård som dem med permanent uppehållstillstånd.

[...]

Ett beslut om att ge samtliga papperslösa som stadigvarande vistas i vårt land rätt till hälso- och sjukvård måste lyftas över oenigheter om ekonomi – det är en etisk och moralisk fråga, och ytterst en fråga om mänskliga rättigheter.

[...]

I väntan på det fortsatta arbetet på nationell nivå uppmanar vi andra landsting och regioner att följa vårt exempel, och ge alla asylsökande och papperslösa rätt till samma hälso- och sjukvård som den som ges i Sörmland.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet utgör den styrande majoriteten i Landstinget Sörmland medan Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ingår i oppositionen. Utöver de sex partier som skrev under uttalandet finns även två andra politiska partier representerade i Landstinget Sörmlands landstingsfullmäktige: Moderaterna och Sverigedemokraterna.


För utförligare läsning:
SOU 2011:48
Svenska Dagbladet: "Dags att lagstifta om vård till papperslösa"
Landstinget Sörmlands landstingsfullmäktige
Landstinget Sörmlands politiska majoritet
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4635

08 apr 2012, 13:42

Detta är ett intressant förslag men det är långt ifrån problemfritt att införa en sådan lag.

För att bara dra en av många sjuka paradoxer som uppstår med införandet av en sådan lag; när man kommer till Sverige på turism- eller ettårsvisum så är det ett krav att man har en gällande reseförsäkring som täcker sjukvård. Och har man ingen sådan när man behöver vård i Sverige så får man betala vården ur egen ficka??

Men kommer man däremot till Sverige illegalt har man plötsligt rätt till sjukvård på samma villkor som vilken skattebetalare som helst.
Jag missunnar ingen sjukvård, men vårdköerna är redan idag mycket långa och överbeläggning är ett problem. Sjukvård kostar pengar, mycket pengar.

Detta öppnar upp för missbruk av vår allmänna sjukvård. Man får inte glömma att "gratis" sjukvård är något som nästan endast existerar i västvärlden. Många kan bli frestade att resa hit för att ta del av detta "generösa erbjudande".
Spock
Blivande läkarstudent
Inlägg: 113

08 apr 2012, 16:14

Det enda rimliga vore att även ge turister gratis vård. Och då öppnar man verkligen upp för vårdturism. T ex skulle amerikaner utan sjukförsäkring kunna flyga hit och få vård. Flygresan skulle vara en bråkdel av kostnaden för att få vård i hemlandet.
Fd läkarstudent (termin 7 Uppsala)
Användarvisningsbild
empezar
Inlägg: 666

08 apr 2012, 18:43

Till skillnad från tidigare talare ser jag ingen paradox med att ge vård åt papperslösa och samtidigt utesluta turister. Turister är personer som medvetet valt att besöka Sverige, säkert i olika syften, och har i så gott som alla fall möjlighet att återvända till sitt hemland och nyttja det landets vård (på de villkor som råder i det landet). Hur kan detta jämföras med papperslösa? Vet ni vad det innebär att vara papperslös? Det här handlar i de flesta fall om människor som TVINGATS lämna sitt land, ibland av skäl som även "Västvärlden" bidragit till, och nu lever helt utanför alla system. Detta är en otroligt utsatt situation och självklart ska dessa ha rätt till vård under rimliga förhållanden (om detta gäller på lika villkor som medborgare kan diskuteras).

Men att skuldbelägga papperslösa som kriminella/illegala är att grovt felbedöma den rådande situationen, och majoriteten av de människor som av ett eller annat skäl har blivit papperslösa.
Abraham

08 apr 2012, 22:45

Abraham skrev:Till skillnad från tidigare talare ser jag ingen paradox med att ge vård åt papperslösa och samtidigt utesluta turister. Turister är personer som medvetet valt att besöka Sverige, säkert i olika syften, och har i så gott som alla fall möjlighet att återvända till sitt hemland och nyttja det landets vård (på de villkor som råder i det landet). Hur kan detta jämföras med papperslösa? Vet ni vad det innebär att vara papperslös? Det här handlar i de flesta fall om människor som TVINGATS lämna sitt land, ibland av skäl som även "Västvärlden" bidragit till, och nu lever helt utanför alla system. Detta är en otroligt utsatt situation och självklart ska dessa ha rätt till vård under rimliga förhållanden (om detta gäller på lika villkor som medborgare kan diskuteras).

Men att skuldbelägga papperslösa som kriminella/illegala är att grovt felbedöma den rådande situationen, och majoriteten av de människor som av ett eller annat skäl har blivit papperslösa.


Precis som Empezar belyser så skulle de nya bestämmelserna öppna för vårdturism från tex USA, då de kan hävda att de är "papperslösa". Att erbjuda gratis vård till en grupp som inte går att identifiera kan inte genomföras på ett rättssäkert sätt. Vill jag inte betala 100kr när jag går till vårdcentralen kan jag bara uppge att jag är "papperslös", vart skall de skicka räkningen?

En sak som ofta glöms bort i debatten är att papperslösa redan idag har rätt till sjukvård, men då måste de betala för den ur egen ficka! Den verkliga frågan är alltså om "papperslösa" skall få subventionerad vård på samma villkor som folkbokförda...

Politiska beslut kan inte grundas på nallebjörns-ideologier med tanken vi skall "ta hand om hela världen". Verkligheten ser helt annorlunda ut.... Politiker är så j*vla naiva...

Vi får väl se vad som händer när sjukhusen blir överbelagda av "vårdturister", vänta bara!
Spock
Blivande läkarstudent
Inlägg: 113

08 apr 2012, 23:16

Å andra sidan kan amerikansk "sjukvårdsturism" undvikas genom tajtare gränskontroller. Alternativt kan man använda "profiling" och utesluta alla som verkar komma från ett i-land.

För övrigt sägs Israels flygplatser vara de säkraste i världen just därför att de faktiskt ser på personen och inte bara gör en teknisk granskning med maskiner, sniffarhundar och passkontroller - personer som ger ifrån sig suspekta vibbar (t.ex. på grund av kroppshållning eller ögonrörelser, t.ex. onormalt fokuserad blick/uppmärksamhet) upptäcks medan vanliga resenärer inte brukar få problem. But I digress...

"Profiling" är inte en nyhet inom svensk sjukvård. Redan idag får läkare lära sig att genomskåda patienter som har "ont" och vill få en narkotikaklassad medicin. Det är en färdighet man kan bygga vidare på (eller överlåta till de mottagande sjuksköterskorna).
Gäst

09 apr 2012, 12:34

Gäst skrev:Å andra sidan kan amerikansk "sjukvårdsturism" undvikas genom tajtare gränskontroller. Alternativt kan man använda "profiling" och utesluta alla som verkar komma från ett i-land.

För övrigt sägs Israels flygplatser vara de säkraste i världen just därför att de faktiskt ser på personen och inte bara gör en teknisk granskning med maskiner, sniffarhundar och passkontroller - personer som ger ifrån sig suspekta vibbar (t.ex. på grund av kroppshållning eller ögonrörelser, t.ex. onormalt fokuserad blick/uppmärksamhet) upptäcks medan vanliga resenärer inte brukar få problem. But I digress...

"Profiling" är inte en nyhet inom svensk sjukvård. Redan idag får läkare lära sig att genomskåda patienter som har "ont" och vill få en narkotikaklassad medicin. Det är en färdighet man kan bygga vidare på (eller överlåta till de mottagande sjuksköterskorna).


Ditt förslag bygger på att man skall bedöma om människor har rätt till sjukvård efter deras ras. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Men tänk om det är en amerikansk-arab som skall profileras. Han behöver bara snacka arabiska och alla kommer att tro att han är papperslös, om han så uppger på sjukhuset...
Spock
Blivande läkarstudent
Inlägg: 113

09 apr 2012, 13:49

Visst, det hela är lite paradoxalt och det är inte helt lätt att hitta en rationell lösning. Men om man ska införa lite känsloargument i det hela kan jag ju säga att det helt enkelt inte känns rätt att neka någon vård när man alla möjligheter att erbjuda vård. Hur många blivande läkare här känner att de är beredda att neka vård för att personen i fråga är papperslös?
Om jag tolkat situationen rätt så är det så idag att papperslösa kan få vård just för att läkare trots allt erbjuder vård (oberoende av riktlinjer lagstiftning osv). Problematiken blir ju dock att detta skiljer sig från läkare till läkare.
Användarvisningsbild
Wiiizzy
Läkarstudent
Lund
Inlägg: 239

09 apr 2012, 17:52

Det skulle bli otroligt godtyckligt och rasistiskt om man skulle neka turister vård om de hävdar att de är papperslösa. Skulle man försöka undvika att använda sig av rasism så skulle skulle man kanske då neka vård till faktiska papperslösa om de t ex klädde sig för fint, eftersom de skulle kunna se ut som att de kom från västvärlden men hade ett annat ursprung. Överallt i systemet använder man sig av regler och bestämmelser som är mer eller mindre bra, och det är väl OTROLIGT sällan som de faktiskt är vettiga i alla lägen? Man drar en gräns och sen håller man den oavsett hur korkade situationer som uppstår. Här borde man antingen ge (gratis/subventionerad) vård till alla, eller hålla sig till medborgarna. Att efterfråga sunt förnuft i Sverige låter bra men fungerar inte i verkligheten. Det vet väl alla som haft att göra med CSN, försäkringskassan eller godtyckligt försäkringsbolag.

En kompromiss vore att bara subventionera nödvändig vård till ickemedborgare. Nu pratar man ju om att de ska få vård på samma villkor. Alltså "Hej doktorn, jag har en leverfläck här som jag tycker är jobbig när jag kammar håret. Jag har haft den i 12 år men nu vill jag ta bort den."-situationer. Ja, det händer dagligen på VC, och jag tycker inte den sortens vård ska vara subventionerad. Dessutom kostar vård till illegala mer än till svenskar eftersom man (oftast) måste ha en tolk.
Fd läkarstudent (termin 7 Uppsala)
Användarvisningsbild
empezar
Inlägg: 666