Sida 1 av 1

Regeringen utreder ST-ändringar för ev. nytt läkarprogram

InläggPostat: 29 jul 2016, 00:29
av Nils
Regeringen har nu tillsatt en utredning rörande förändringar av specialistutbildningen i samband med ett eventuellt införande av det föreslagna nya läkarprogrammet.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/07/Behovet-av-introduktion-till-ST-utreds-som-del-i-ny-lakarutbildning/
Läkartidningen skrev:I dag meddelade regeringen att professor Jens Schollin, pediatriker och tidigare rektor för Örebro universitet, fått i uppdrag att genomföra en översyn och lämna förslag angående läkares specialiseringstjänstgöring. Uppdraget innebär bland annat att behovet av att införa en obligatorisk introduktion inom ramen för läkares specialisering samt utformningen av denna analyseras, vilket Läkarförbundet och SKL lyft i en gemensam skrivelse.
– En förnyad läkarutbildning är viktig för vården. Om vi kan åstadkomma den snabbare väg till färdig specialisering som den tidigare utredningen föreslog så vore det ett värdefullt bidrag till vårdens kompetensförsörjning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i regeringens pressmeddelande.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/ytterligare-steg-mot-fornyad-lakarutbildning/
regeringen.se skrev:De förslag som lämnas ska syfta till att skapa ett sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering. I uppdraget ingår bl.a. att analysera om det finns behov av att införa en obligatorisk introduktion inom ramen för läkares specialisering och hur den i så fall bör utformas. Detta behov har bland annat lyfts i en gemensam skrivelse från Läkarförbundet och SKL.

– En förnyad läkarutbildning är viktig för vården. Om vi kan åstadkomma den snabbare väg till färdig specialisering som den tidigare utredningen föreslog så vore det ett värdefullt bidrag till vårdens kompetensförsörjning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Regeringen utreder ST-ändringar för ev. nytt läkarprogram

InläggPostat: 29 jul 2016, 18:52
av babbeloke
När tror du att evebtuella förändringar kan ske? Ponera att utbildningen blir 6 år, kommer det då endast gälla de som blivit antagna efter att beslutet har tagits?

Regeringen utreder ST-ändringar för ev. nytt läkarprogram

InläggPostat: 29 jul 2016, 22:06
av Nils
Som man säger på engelska, "your guess is as good as mine".

Regeringen utreder ST-ändringar för ev. nytt läkarprogram

InläggPostat: 04 aug 2016, 23:03
av Nils
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/20 ... ildningen/
Dagens Medicin skrev:– För de mindre sjukhusen är AT en ovärderlig källa till rekrytering. Vi ska inte ta bort läkarna från vården om AT försvinner. Det är inte meningen att teoritisera utbildningen.
Vi behöver hitta ett system som tillgodoser behoven för alla olika specialiteter och alla olika typer av sjukhus, säger Jens Schollin.
Utan AT kommer det enligt honom att krävas mer självständigt kliniskt arbete under grundutbildningen. Han planerar därför förslag på hur de kliniska placeringarna kan kvalitetssäkras.