Sida 1 av 1

Väntar fortsatt utbyggnad av läkarprogrammen, trots allt?

InläggPostat: 13 apr 2015, 05:11
av Nils
http://läkarstudent.se/sverige.html#ukambetet

Av siffrorna bakom Universitetskanslersämbetets senaste prognos framgår det att rekryteringsbehovet utan läkarinvandring ska ha ökat med flera hundra läkare per år sedan den förra prognosen år 2012, främst på grund av befolkningsökning. Det kan krävas ytterligare 300 nybörjarplatser per läsår om målet fortfarande är nationell självförsörjning med läkare.

Helene Hellmark Knutsson, ministern för högre utbildning, sade nyligen att fortsatt utbyggnad inte är aktuell. Det var dock innan denna prognos publicerades. Utbildningsminister Gustav Fridolin företräder dessutom ett parti som gick till val på en aggressiv utbyggnad av läkarprogrammen.

Regeringens vårbudget överlämnas till riksdagen nu på onsdag den 15 april.

Väntar fortsatt utbyggnad av läkarprogrammen, trots allt?

InläggPostat: 13 apr 2015, 10:39
av Gäst
Ponera att det en utökning finns med i vårbudgeten - kommer förändringen införlivas redan till hösten isåfall? Hur har det sett ut historiskt??

Väntar fortsatt utbyggnad av läkarprogrammen, trots allt?

InläggPostat: 13 apr 2015, 14:43
av Nils
Med tanke på att ansökningsperioden inför höstterminen går ut samma dag som vårbudgeten presenteras, och att det är kutym att lärosätena ska få lite tid att hinna förbereda sig för utökningen, så känns en utökning redan till hösten osannolik. Möjligen kan det komma signaler om att en utökning ska ingå i höstbudgeten inför nästa år.

Å andra sidan finns det nu i regeringen ett pådrivande parti som saknar tidigare regeringserfarenhet, är hungrigt på att göra politiska avtryck och möjligen inte är lika månt om att undvika undviklig friktion vid genomförandet av sin politik. Det kan därför inte uteslutas med 100 % konfidensgrad att Gustav Fridolin kan köra över Helene Hellmark Knutsson på hennes politikområde.

Väntar fortsatt utbyggnad av läkarprogrammen, trots allt?

InläggPostat: 15 apr 2015, 08:46
av Gäst
6 500 nya utbildningsplatser finns med i vårbudgeten. En del av dessa ska innefatta högskola - torde läkarprogrammet också få några? Vet någon när man får veta mer precis hur utbildningsplatserna fördelas?

Väntar fortsatt utbyggnad av läkarprogrammen, trots allt?

InläggPostat: 16 apr 2015, 03:01
av Nils
Ingenting nämndes i vårens budgetproposition, så det rör sig om pengar till den generella potten för studieplatser - finansiering av bl.a. läkarprogrammen sker istället via särskilda beslut (jag är inte expert på detta område, så det är möjligt att andra kan beskriva det mer korrekt än vad jag just gjorde).