Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

Utökningen av läkarprogrammen har fått negativa följder

Utbyggnad, utveckling, nya studieorter, betygsdebatt, byte av lärosäte, et cetera.

16 sep 2011, 00:44

linaaaa skrev:håller med nabster, tror att det kmr bli MKT enklare att komma in UTAN maxbetyg! fan känns liiite surt, jag som pluggade hårt för dom där jvla maxbetygen :P

Hehehe :flinar: Synd för dig :olycklig: men det spelar ingen roll vilket betyg du hade, ty du fick eller ska få drömjobbet :tummeupp:
Mustafa Al-Attar
Mustafa Al-Attar
Läkare
Linköping
Inlägg: 410

16 sep 2011, 15:26

Men..om det blir svårare att få högsta betyg med det nya systemet kommer ju inte heller lika många få det => antagningsgränsen ligger inte längre på max (alla A eller 22.5)

Vad använder ni för logik egentligen?
123

16 sep 2011, 15:42

nabster skrev:Det stämmer att betyget A är svårare :ful-ler: , men det som är bra är lottning till läkarprogrammet ska försvinna eftersom det ska inte finnas så många personer som får betyget A och därmed sjunkar betygsnittet :tummarupp: Man kan märka nu att toppbetyget inte länge krav på somliga ställen :skraj:


Den relativa svårighetsgraden kommer att öka. Eftersom att maxbetygen kommer att vara svårare att nå så blir de bästa elevernas relativa försprång större än idag (idag begränsas de av 22.5, men om skalan gick högre upp skulle de kanske ha 25.7 i förhållande till ditt 22.5). Alltså blir det i relation till de med högst betyg svårare att komma in. Jag ska exemplifiera, eftersom att många verkar ha svårt att greppa denna tankegång:

I ett betygssystem finns betygen A och B, B är dåligt och A är bra. A är lätt att få. Till det populäraste programmet i landet krävs alla A, och många elever går ut med alla A. Eftersom att många har alla A är det många som har chanser att söka in till den populäraste utbildningen, och trots att det finns många som utmärker sig kommer det aldrig att synas i betygen, som begränsas av ett lågt tak, alla A. I detta systemet är det alltså lätt för geme medelbegåvad villkvartersunge att ta sig in på ett populärt program, även fast många som egentligen är smartare söker in.

Ett annat betygssystem följer skala 1-100, där 1 är dåligt och 100 är bäst. 100 är ett otroligt svårt betyg att erhålla, på gränsen till omöjligt. I detta systemet blir, i förhållande till A och B-systemet, skillnaderna mellan eleverna mycket mer utpräglade och lättanalyserade. Således kommer bara de bästa att kunna söka till landets bästa program eftersom att deras betyg utläser en tydlig distinktion mellan dem och geme villkvartersunge.

Sådär, förstår ni nu varför det kommer att bli svårare med ett flerstegsystem A-G i förhållande till IG-MVG?
Delagardi
Läkarstudent
Inlägg: 45

16 sep 2011, 16:28

Delagardi skrev:Sådär, förstår ni nu varför det kommer att bli svårare med ett flerstegsystem A-G i förhållande till IG-MVG?


Jag instämmer med så gott som allt i ovanstående inlägg och det är ju ganska självklara påståenden. Det blir med andra ord svårare för den genomsnittliga personen att ta sig in på läkarprogrammet. Men är det det som diskuteras av alla här? De som menar att det blir lättare att komma in pratar ju inte om en genomsnittlig person (antar jag?). För de elever som är smartast och/eller flitigast blir det mycket enklare att komma in, då de först och främst slipper lottning eller hp-urskiljning. Dessutom har de möjlighet att klanta sig i något ämne och kompensera för det genom att ha utmärkta betyg i andra ämnen.
Användarvisningsbild
Wiiizzy
Läkarstudent
Lund
Inlägg: 239

28 sep 2011, 19:29

Ordföranden i MSF har fått en artikel publicerad i Läkartidningen. Några citat:
Från första dagen på läkarutbildningen till specialistexamen tar det minst 12 år: 5,5 år grundutbildning, 1,5 år allmäntjänstgöring (AT) samt 5 år specialiseringstjänstgöring (ST). Detta är dock en mycket optimistisk beräkning. I verkligheten är snittiden från termin ett till färdig specialist närmare 18 år.
Samtidigt går hundratals läkare och väntar på AT och ST. Över två tusen utlandsstuderande önskar dessutom återvända till Sverige.
Vi blivande läkare ställer oss också frågan om vad som händer när antalet examinerade växer lavinartat, men antalet AT-platser förblir tämligen stationärt. [...] det faktum att vi fortfarande väntar på besked om framtiden för AT och grundutbildning gör inte saken bättre.
I artikeln lämnas även förslag till förbättringar av utbildningen.

Du kan läsa artikeln här:
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17022
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4639

30 sep 2011, 20:38

Enligt resultatet av den årliga MSF-enkäten har den kliniska handledningen av svenska läkarstudenter blivit kraftigt försämrad på bara två år.

År 2008 ansåg drygt 4 av 10 läkarstudenter att de hade fått fullgod uppföljning av handledare. År 2010 var andelen nere i drygt 2 av 10.

År 2008 svarade 25 % att de hade en handledare på varje klinisk placering; år 2010 var andelen nere i 10 %.

År 2008 var det typiska (medianen) svaret att läkarstudenter hade handledare på 75 % av de kliniska placeringarna; år 2010 var det typiska svaret 50 %.

År 2008 svarade 15 % att de hade en handledare på endast var fjärde klinisk placering; år 2010 var andelen uppe i 25 %.


För utförligare läsning:
http://www.slf.se/Aktuellt/Mindre-handledning-riskerar-utbildningens-kvalitet-/
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4639

02 okt 2011, 20:21

Så vitt jag vet har läkarförbundet m.fl. drivit denna fråga sedan 70-talet...
Lina
Läkarstudent
Inlägg: 18

03 okt 2011, 09:10

Lina skrev:Så vitt jag vet har läkarförbundet m.fl. drivit denna fråga sedan 70-talet...


För att hålla nere antalet platser ja.
Delagardi
Läkarstudent
Inlägg: 45

15 okt 2011, 04:47

[quote=

För att hålla nere antalet platser ja.[/quote]

I och för sig så värmar vi ju alla om vår profession men varför all denna skrämselpropaganda från läkarförbundets sida?

På 80-talet presenterade de prognoser för framtidens läkaröverskott. Ökningen av antalet utbildningsplatser efter uppstarten av LIUs läkarprogram samt tillskott av platser vid samtliga lärosäten föruspåddes orsaka ett stort läkaröverskott inom 20 år.
Nu har det gått 30 år sedan derar beräkningar och fortfarande importerar vi läkare från utlandet.
En faktor som glöms bort i sammanhanget är befolkningens ökande, faktiska och upplevda, behov av vård. Nutidens patient är kräsen, krånglig och påläst och har höga förväntningar på vården vilket innebär mer jobb per patient.
Ökande byråkrati tycks oifrånkomligt idag och läkarens administrativa tid kommer att öka vilket ju naturligtvis är beklagligt. Å andra sidan tycker jag det vore ännu mer beklagligt om läkarprofessionen pga läkarbrist blev tvungen att släppa ifrån sig dessa uppgifter till andra professioner.
Ett exempel på detta är danmarks psykiatri:
Långvarig brist på psykiatriker gjorde att man till slut blev tvungen att söka andra vägar för att möta efterfrågan på vård. Man reformerade systemet och delade ut psykiatriska bedömningar, diagnostik och intygsskrivning till psykologerna.
Jag är säker på att det finns många lägre professioner även i sverige som skulle vara sugna på att få överta läkarnas arbetsuppgifter.
DET skulle verkligen urholka läkarprofessionen!
Lina
Läkarstudent
Inlägg: 18

20 okt 2011, 08:24

Lina skrev:I och för sig så värmar vi ju alla om vår profession men varför all denna skrämselpropaganda från läkarförbundets sida?

På 80-talet presenterade de prognoser för framtidens läkaröverskott. Ökningen av antalet utbildningsplatser efter uppstarten av LIUs läkarprogram samt tillskott av platser vid samtliga lärosäten föruspåddes orsaka ett stort läkaröverskott inom 20 år.
Nu har det gått 30 år sedan derar beräkningar och fortfarande importerar vi läkare från utlandet.
En faktor som glöms bort i sammanhanget är befolkningens ökande, faktiska och upplevda, behov av vård. Nutidens patient är kräsen, krånglig och påläst och har höga förväntningar på vården vilket innebär mer jobb per patient.


Menar du att Läkarförbundet inte kunde spå framtiden? Det är kanske inte så jätteförvånande; en prognos är ju inte mer än en prognos. Det betyder dock inte att alla prognoser är falska eller att alla är sanna. Om det görs en prognos i dag så kan den mycket väl visa sig vara korrekt om några år.

Tycker du man ska sluta försöka förutse behovet av läkare i framtiden? Det skulle kunna leda till svår läkarbrist eller ett enormt läkaröverskott, vilket kanske inte är helt önskvärt för någon part.

Lina skrev:Ökande byråkrati tycks oifrånkomligt idag och läkarens administrativa tid kommer att öka vilket ju naturligtvis är beklagligt. Å andra sidan tycker jag det vore ännu mer beklagligt om läkarprofessionen pga läkarbrist blev tvungen att släppa ifrån sig dessa uppgifter till andra professioner.
Ett exempel på detta är danmarks psykiatri:
Långvarig brist på psykiatriker gjorde att man till slut blev tvungen att söka andra vägar för att möta efterfrågan på vård. Man reformerade systemet och delade ut psykiatriska bedömningar, diagnostik och intygsskrivning till psykologerna.
Jag är säker på att det finns många lägre professioner även i sverige som skulle vara sugna på att få överta läkarnas arbetsuppgifter.
DET skulle verkligen urholka läkarprofessionen!


Varför ska läkare syssla med arbetsuppgifter som någon annan kan göra lika bra, men för en mindre peng? Sjuksköterskor skulle säkerligen kunna handlägga de enklaste fallen. Läkare borde ta hand om de litet svårare fallen, som faktiskt kräver deras expertis. Men du verkar inte ens prata om detta, utan om administrativa uppgifter, som läkarna till stor del inte borde syssla med. På vilket sätt skulle DET urholka läkarprofessionen?

Vore det inte bra om vården effektiviserades och mer pengar frigjordes till FAKTISK vård av patienter? Vissa patienter som är i behov av vård nekas faktisk vård i dag, år 2011, pga att det inte finns pengar.
Fd läkarstudent (termin 7 Uppsala)
Användarvisningsbild
empezar
Inlägg: 666