Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

Matematisk beräkning av BG1-antagningsgränsen inför ht 2010

Diskussioner om antagning till svenska läkarprogram inför 2010 års hösttermin.

01 apr 2010, 13:48

Här är ett försök till uträkning av var BG1-antagningsgränsen kommer att gå inför höstterminen.

Till att börja med så vet vi att 1352 personer med 20,00 ansökte till Karolinska Institutets BG-kvot inför den senaste höstterminen. Mellan vårterminerna 2009 och 2010 minskade antalet 20,00-ansökande från 988 till 901; en försiktig gissning blir därför att antalet 20,00-ansökande till Karolinska Institutet blir 1350 inför höstterminen.

Eftersom inte alla KI-ansökande söker till samtliga lärosäten kan vi gissa att det totala antalet 20,00-ansökare nationellt ligger kanske bortåt 50% över antalet vid KI. För enkelhetens skull kan vi säga att det rör sig om 1950 ansökande totalt.

Enligt hörsägen är två tredjedelar av dagens 20,00-snitt kompletterade. En tredjedel av 1950 ger då 650 ansökande med 20,00 i BG1-kvoten.

För att kvalificera sig till BG1-kvoten måste man uppfylla även behörighetskraven utan någon komplettering. En försiktig gissning blir då att 600 ansökande även uppfyller de särskilda behörighetskraven.

Det är dock inte heller alla utav dessa som har 2,5 meritpoäng; de med lite äldre 20,00-betyg men "orätt" val av kurser kommer inte att ha 2,5 meritpoäng, de med "mycket" äldre betyg kommer inte att ha icke-kompletterade meritpoäng överhuvudtaget och det är inte alla "färskingar" som blev tillräckligt informerade eller prioriterade meritpoäng. Det kan röra sig om mer än två tredjedelar av de ansökande men i denna uträkning görs antagandet att det rör sig om 50%. Således kvarstår 300 behöriga ansökande med 22,5 i jämförelsetal i BG1-kvoten.

Inför vårterminen var antalet BG-antagna i urval 1:
Karolinska: 41
Lund: 82
Göteborg: 69=35+34
Uppsala: 60
Linköping: 57
Umeå: 25
Totalt: 334
Dessutom tillkommer några platser från höstens utökning vid UU och LiU och från PIL-kvotens minskning vid Karolinska Institutet. För enkelhetens skull kan vi säga att det rör sig om 360 BG-platser.

Dessa platser skall sedan fördelas mellan BG1 och BG2. Två tredjedelar av toppbetygen får antagas vara kompletterade men sedan tillkommer ett stort antal icke-kompletterade ansökningar av NV-personer som söker via HP och därmed bidrar till BG1-kvoten, plus ett antal naturvetare som bara "slöansöker" till läkarutbildningar och har läkarprogrammen placerade lägre än t.ex. civilingenjör, handels och så vidare; för enkelhetens skull gör jag därför här antagandet att fördelningen är 50-50. Det innebär att två tredjedelar av BG-platserna tillfaller BG1, som då omfattar ~240 platser.

300 stycken 22,5-ansökare kontra ~240 stycken BG1-platser innebär att den maximala antagningsgränsen kommer att gå vid 22,5 i urval 1. Den observante läsaren minns dock att det första antagandet som gjordes i denna uträkning var att en tredjedel av ansökningarna är relativt begränsade geografiskt och därför inte bidrar till konkurrensen vid mer än ett begränsat antal lärosäten. Det är alltså inte "säkert" (givet korrekta antaganden i övrigt i denna uträkning) att gränsen går vid 22,5 vid samtliga lärosäten. Ett första steg blir då att titta på antalet 20,00-ansökare kontra antalet platser höstterminen 2009 (plus tillkommande platser):
UmU: 1007 vs 25 ger 40 ansökare per plats
KI: 1352 vs (41+20) ger 22 ansökare per plats
UU: 1266 vs (60+4) ger 20 ansökare per plats
LiU: 1123 vs (57+4) ger 18 ansökare per plats
GU: 1199 vs 69 ger 17 ansökare per plats
LU: 1178 vs 82 ger 14 ansökare per plats

I vårens reservantagning med BG/HP blev dock att antagningsgränserna lägst för LU, LiU och UmU. Att LU-gränsen hamnade lågt är bara att vänta, med så många ansökande per plats, men utifrån denna uträkning förefaller det rimligt att antaga att LiU och UmU har en större andel ansökare som ansöker vid samtliga lärosäten och som därför blir antagna vid ett annat lärosäte i högre grad än de som ansöker till de andra lärosätena (det stora antalet reservplatserbjudningar vid LiU inför vårterminen 2010 torde styrka detta antagande). Dessa lärosäten bör därför ges andra placeringar i "konkurrenslistan" än vad ovanstående uträkning antyder:
KI: 1352 vs (41+20) ger 22 ansökare per plats
UU: 1266 vs (60+4) ger 20 ansökare per plats
GU: 1199 vs 69 ger 17 ansökare per plats
LU: 1178 vs 82 ger 14 ansökare per plats
UmU: 1007 vs 25 ger 40 ansökare per plats
LiU: 1123 vs (57+4) ger 18 ansökare per plats

Den slutgiltiga gissningen, utifrån antagandet för två paragrafer sedan (inte alla ansöker överallt), blir då att urval 1 ger detta resultat:
* Karolinska-gränsen går vid 22,5 plus måttligt HP (minst 1,5)
* Uppsala-gränsen går vid 22,5 plus svagt HP (under 1,0)
* Göteborg-gränsen går just nedanför 22,5
* Lund-gränsen går något nedanför 22,5
* Umeå-gränsen går en bit nedanför 22,5
* Linköping-gränsen går en bit nedanför 22,5

(Med annorlunda antaganden i uträkningarna ovanför så kan man komma till radikalt annorlunda resultat; det kan krävas 22,5 vid samtliga lärosäten om man gör väldigt försiktiga antaganden samtidigt som gränsen kan gå nedanför 22,0 med mindre försiktiga antaganden...)

OBSERVERA ATT DETTA BARA ÄR EN GISSNING, OM ÄN MED SEMIRATIONELL HÄRLEDNING.
Dessa uträkningars kvalité och exakthet ligger på "klimatvetenskapsnivå" snarare än "astrofysiknivå"...
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4639

01 apr 2010, 19:43

Eloge till dig Nils! Tror du isf med bakgrund av denna beräkning att man kan komma in i Uppsala VT-11 med 22,30? :himlar: Jag ska sluta tjata när höstens antagning är klar......
Letizia
Läkarstudent
Inlägg: 128

06 apr 2010, 11:51

Letizia skrev:Eloge till dig Nils! Tror du isf med bakgrund av denna beräkning att man kan komma in i Uppsala VT-11 med 22,30? :himlar: Jag ska sluta tjata när höstens antagning är klar......

Tack!

Det är mycket möjligt, förutsatt att min uträkning är någorlunda träffsäker. :glad:

Ser man på oddsen med 20,00 vid KI under det senaste halvdussin år så är antagningschansen drygt 50% högre inför vårterminer än höstterminer, vilket ger en vink om att antalet ansökande med 20,00 är ungefär 60% av antalet inför höstterminer (jag har tyvärr inte tillgång till de exakta siffrorna där jag befinner mig just nu). Man kan sedan också gissa att många av de bättre resultaten bland "gymnasiefärskingar" blir antagna inför höstterminen och att konkurrensen därigenom blir ytterligare försvagad.

300 x 60% = 180 stycken "22,5-ingar" (färre ansökande inför vårterminen)
180 - 60 = 120 stycken "22,5-ingar" (många blir antagna till höstterminen)

240 - 30 = 210 platser för antagning (större andel kompletteringar inför vårterminen)

120 stycken "22,5-ingar" på 210 platser ger klart gynnsammare odds än 300 stycken på 240 platser... det ser alltså, förutsatt att dessa uträkningar är någorlunda kompatibla med verkligheten, relativt ljust ut med 22,30 (särskilt som en stor andel av de ansökande med icke-22,5 torde ha 20+2,25 snarare än "nästan 20" + 2,5).
:glad:
(det kan t.o.m. hända att gränsen går lägre än 22,5 vid Karolinska Institutet)


Undrar om skillnader i antagningsgränser mellan höst- och vårantagningarna kan komma att påverka stämningen under läkarutbildningen i framtiden...
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4639

06 apr 2010, 18:33

Nils skrev:
Letizia skrev:Eloge till dig Nils! Tror du isf med bakgrund av denna beräkning att man kan komma in i Uppsala VT-11 med 22,30? :himlar: Jag ska sluta tjata när höstens antagning är klar......

Tack!

Det är mycket möjligt, förutsatt att min uträkning är någorlunda träffsäker. :glad:

Ser man på oddsen med 20,00 vid KI under det senaste halvdussin år så är antagningschansen drygt 50% högre inför vårterminer än höstterminer, vilket ger en vink om att antalet ansökande med 20,00 är ungefär 60% av antalet inför höstterminer (jag har tyvärr inte tillgång till de exakta siffrorna där jag befinner mig just nu). Man kan sedan också gissa att många av de bättre resultaten bland "gymnasiefärskingar" blir antagna inför höstterminen och att konkurrensen därigenom blir ytterligare försvagad.

300 x 60% = 180 stycken "22,5-ingar" (färre ansökande inför vårterminen)
180 - 60 = 120 stycken "22,5-ingar" (många blir antagna till höstterminen)

240 - 30 = 210 platser för antagning (större andel kompletteringar inför vårterminen)

120 stycken "22,5-ingar" på 210 platser ger klart gynnsammare odds än 300 stycken på 240 platser... det ser alltså, förutsatt att dessa uträkningar är någorlunda kompatibla med verkligheten, relativt ljust ut med 22,30 (särskilt som en stor andel av de ansökande med icke-22,5 torde ha 20+2,25 snarare än "nästan 20" + 2,5).
:glad:
(det kan t.o.m. hända att gränsen går lägre än 22,5 vid Karolinska Institutet)


Undrar om skillnader i antagningsgränser mellan höst- och vårantagningarna kan komma att påverka stämningen under läkarutbildningen i framtiden...


Åh, Nils du är så bra! :) Ja, stämningen här i Oslo är att man är lite B om man kom in på våren hehe. Om det ens var det du syftade på.... ;)

Kan man förresten ha betyg som ex;
22,49
21,36
etc?
Letizia
Läkarstudent
Inlägg: 128

07 apr 2010, 17:08

Jag har tyvärr inte räknat på vilka betygsnitt som är praktiskt möjliga att få...
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4639

07 apr 2010, 20:43

Jag ställer mig frågande till att speciellt många 22,5:or bara skulle få <1,0 på högskoleprovet?
Fd läkarstudent (termin 7 Uppsala)
Användarvisningsbild
empezar
Inlägg: 666

08 apr 2010, 06:24

Många har inte ens gjort HP förens de går ut gymnasiet, i min klass gjorde iofs många det tredje året och då var det inte många som fick speciellt bra. Ofta känner man ju inte till hur provet är upplagt och därmed skriver man inte jätte bra, finns säkert några som får under 1,5 också..

Förresten, jag har ju bara 22,50 + 1,4 då borde jag försöka höja mig för att ha en chans att komma in på GU, men jag kan inte höja mig, så kanske får hoppas att jag blir inlottad. Men det borde verkligen sjunka i BG/HP menar idag kommer man in med 1,6 nästan garanterat va? Skall detta bara sjunka ett steg till 1,5 för att vara garanterad en plats (alltså 22,50 + 1,5 i DI på GU), låter inte detta lite väl högt? Menar 22,5+1,3 låter bättre för då kommer iaf jag in:P
waterflash
Inlägg: 78

08 apr 2010, 14:26

empezar skrev:Jag ställer mig frågande till att speciellt många 22,5:or bara skulle få <1,0 på högskoleprovet?

Kraven för att få 20,00 i snitt är tyvärr inte vad de en gång var... betygssnitt är inte längre särskilt starka som prediktorer för resultat på högskoleprovet (och de var inte strålande som prediktorer till att börja med).
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4639

09 apr 2010, 10:25

...är det måhända någon som har någon aning/idé om hur utvecklingen kan se ut för sjukgymnast? Har nämligen en lillasyster vars mål är sjukgymnast, men hon har ett snitt på 15,7 istället för 16,8.
"Fairy tales are more than true. Not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be defeated."
- from "Smoke and Mirrors", by Neil Gaiman
vea
Läkarstudent
Inlägg: 41

09 apr 2010, 11:08

vea skrev:...är det måhända någon som har någon aning/idé om hur utvecklingen kan se ut för sjukgymnast? Har nämligen en lillasyster vars mål är sjukgymnast, men hon har ett snitt på 15,7 istället för 16,8.

Skulle gissa på att gränsen sjunker i BG1 men har i övrigt ingen direkt bekantskap med antagningen till sjukgymnastprogrammet...
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4639