Sida 1 av 1

Studie: "Mer tid för patienten hos läkare i England"

InläggPostat: 25 jul 2014, 08:40
av Nils
Lite finns visat om hur mycket tid läkare spenderar på olika arbetsuppgifter, varför en jämförande studie gjorts mellan fyra kliniker i Sverige och England.

Tidsstudien visar att läkare vid de undersökta klinikerna i Sverige spenderar ca 37 procent på patientrelaterat administrativt arbete och 40 procent på patientarbete. I England ligger dessa siffror på 15 procent respektive 66 procent. Resten av tiden utgörs till stor del av icke patientrelaterad administration, transporter inom sjukhuset, lunch/paus och utbildning.

I en enkät, som enbart utfördes i Sverige, uppges bland annat att man har fler arbetsuppgifter än vad man hinner med och att man till följd av detta ofta prioriterar bort bland annat fortbildning.
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2014/07/Mer-tid-for-patienten-hos-lakare-i-England/