Sida 1 av 1

Läkarexamina 2012/2013

InläggPostat: 24 nov 2013, 02:57
av Nils
SCB:s statistik över antalet läkarexamina under förra läsåret (2012/2013) har lagts till:
http://läkarstudent.se/sverige.html#historisk_utveckling

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det var en viss nedgång relativt det föregående läsåret, från 1.050 till 1.040 läkarexamina. Trots denna sänkning låg antalet läkarexamina fortfarande något över Högskoleverkets / Universitetskanslersämbetets prognos.

Könsfördelningen av läkarexamina var också jämnare än vad den har varit på ett decennium; 504 män och 536 kvinnor. De senaste åren har antalet manliga läkarexamina stigit snabbt samtidigt som antalet kvinnliga läkarexamina har sjunkit något.