Sida 1 av 1

Landsting satsar på bättre arbetsmiljö, högre läkarlöner

InläggPostat: 02 nov 2012, 17:39
av Nils
Dalarnas läns landsting, som styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har bestämt sig för att försöka göra någonting åt läkarbristen i länet.

I Dalarnas läns landsting står 60 av 200 fasta läkartjänster vakanta inom primärvården. För att minska behovet av stafettläkare, och öka andelen fasta läkare, ska landstinget satsa 80 miljoner kronor fram till år 2017 på primärvården och läkarna.

Enligt landstingsrådet Ingalill Persson (s) rör det sig om "den största primärvårdssatsning [de] någonsin genomfört i länet" och hon sade följande till Dalarnas Tidningar:
– Vi måste ha en primärvård som fungerar. Därför ska vi göra denna storsatsning. 56 extramiljoner ska satsas på hälsovalet så att vi aktivt kan rekrytera läkare och besätta tjänster. Utöver detta kommer vi höja lönerna för alla våra distriktsläkare. Hur mycket det blir kan vi i dag inte säga. Förhandlingar pågår. Klart är i alla fall att vi vill se konkurrenskraftiga löner i ett nationellt perspektiv.

– Det handlar om att vi ska införa mer tydliga uppdrag för samtliga yrkesgrupper inom primärvården. Vi ska hitta lösningar runt omkring läkarna så att de kan ägna sig mer åt patienterna. Det ska helt enkelt bli attraktivare att bli läkare i Dalarna.

– [Utlandsrekrytering] blir bara en del av lösningen. Inget huvudspår. Då tittar vi också främst mot Tyskland, som har ett visst läkaröverskott. Vi vill inte konkurrera och rekrytera i exempelvis baltländerna. Där behöver de behålla sina egna läkare.

– Och jag betonar att satsningen omfattar såväl landstingets egna - såväl som de privata - vårdcentralerna i länet. Alla får samma del av denna storsatsning. Vi ska få fler fasta läkare, och färre stafettläkare, inom primärvården.
Allting sammantaget verkar Dalarnas läns landsting försöka ta ett helhetsgrepp om läkarbristen där även arbetsmiljön, lönerna (relativt utlands- och stafettjobb) och användningen av läkarnas arbetstid tas på allvar. Ifall satsningen lyckas så kan de bli ett föredöme i Sverige - och det inte bara avseende de konkreta åtgärderna utan även vad gäller kommunikationen med den egna personalen:
– Vi har tagit till oss hur primärvården och läkarna själva vill lösa situationen med läkarbristen. Det här är resultatet. Vi ska få en långsiktig rekryteringsstrategi.

Källor:
Dalarnas Tidningar: Så ska läkarbristen lösas
Sveriges Radio, Dalanytt: 81 miljoner satsas på vårdcentralerna
I Örebro läns landsting ska det också genomföras en satsning på arbetsmiljön, enligt ETC som intervjuat landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S):
– [Att kostnaderna för hyrläkare skenar och vissa vårdcentraler varit helt utan fasta läkare] är självklart inte bra och vi är inte nöjda med det. Därför är vi från politiskt håll tydliga med att säga att vi måste förbättra arbetsmiljön och utveckla vårdcentralerna.
Landstinget har tidigare satsat på höjda löner för allmänmedicinska specialister för att minska användningen av stafettläkare men har sedermera börjat titta närmare på även andra faktorer; nu ska arbetsplatserna bli mer attraktiva och patienter med psykosociala problem ska i betydligt större utsträckning få möta kuratorer och psykologer istället för läkare, genom att nya tjänster med psykosocial kompetens tillsätts.
– Det gör att man kan jobba mer i team. Och att läkarna får ett större stöd i sitt arbete. Det bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Källa:
ETC: Så ska kostnaderna för hyrläkare minska